Servis za 鑙规enje Polisjaj osnovan je 1986 godine. Od osnutka bavimo se isklju鑙vo poslovima 鑙规enja poslovnih i stambenih objekata. Koristimo najmoderniju tehnologiju pri izvo餰nju radova. Redovito pratimo nove sisteme 鑙规enja te ih u najkra鑕m roku u dogovoru s investitorom po鑙njemo primjenjivati na na筫m tr緄箃u.
Zahvaljuju鎖 kvalitetnim djelatnicima uz primjenu najmodernijih strojeva, sredstava i sistema u stanju smo kvalitetno rije筰ti sve probleme u struci. Sve poslove obavljamo isklju鑙vo sa biorazgradivim i ekolo筴im sredstvima koja posjeduju certifikat ISO 9001/EN 29001 i vodoprivrednu dozvolu.

Trenutno ve鎖 korisnici na筰h usluga su:

  • ZAGREBA菿A BANKA
  • HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • MUZEJ MIMARA
  • NIVA IN甀NJERING D.D.
  • ROTO PROMET D.O.O.
  • AMERI菿O VELEPOSLANSTVO
  • DALMACIJACEMENT
  • RAVAGO