ULTRAZVU萅O 菼┢ENJE

  1. 萯规enje trakastih zavjesa
  2. 萯规enje aluminijskih 綼luzina
  3. 萯规enje staklenih dijelova, mre緄ca, filtera
  4. 萯规enje instrumenata i alata
  5. 萯规enje rasvjetnih tijela

PREDNOSTI ULTRAZVU萅OG 菼┢ENJA

Ultrazvu鑞o 鑙规enje danas je jedan od najsuvremenijih na鑙na skidanja prljav箃ine. Njegove posebe prednosti predstavljaju dubinsko 鑙规enje u malim rupicama i otvorima na predmetima u veoma kratkom vremenu, bez dodatnog ru鑞og rada i bez mogu鎛osti o箃e鎖vanja predmeta.

Ultrazvu鑞o tretiranje odstranit 鎒 i najtvrdokorniju prljav箃inu na te筴o pristupa鑞im mjestima u nekoliko sekundi.

Kod ultrazvu鑞og 鑙规enja mogu se upotrijebiti minimalne koncentracije deter餰nata kod relativno niskih temperatura.